Tin tức

[cập nhật] Nội quy phòng cháy chữa cháy

Ngày đăng: 24/02/2024

Doanh nghiệp đang hoạt động và làm việc tại Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định, luật pháp của nhà nước về phòng cháy chữa cháy.
Đây chính là trách nhiệm của các nhân, tổ chức để bảo vệ chính mình, mọi người và tài sản chung.
Bài viết dưới đây, PCCC Hà Thành sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin và thiết lập nội quy phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp của mình.

1. Nội quy phòng cháy chữa cháy là gì?

Nội quy phòng cháy chữa cháy là mẫu bản nội quy được lập ra để quy định về việc phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp.

Nội quy lập ra giúp mọi người thực hiện, tuân thủ theo đúng quy định của doanh nghiệp, hạn chế và ngăn chặn việc cháy nổ tại doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp có bắt buộc phải có nội quy phòng cháy chữa cháy không?

Theo quy định tại văn bản hợp nhất Luật phòng cháy chữa cháy số 17/VBHN-VPQH (sau đây gọi chung là Luật PCCC) thì tất cả các công ty, doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam đều phải thành lập và đào tạo các tổ phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Người đứng đầu cơ sở có trách nhiệm đề xuất thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và trực tiếp duy trì hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc không chuyên trách.

Cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ tiến hành thanh tra cơ sở kinh doanh thường xuyên hay ngẫu nhiên.

3. Nội dung nội quy phòng cháy chữa cháy

Bạn có thể tham khảo nội quy phòng cháy dưới đây:

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Để bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất kinh doanh và trật tự chung, Công ty …. ban hành nội quy – quy định an toàn về phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ của toàn thể Cán bộ – Công nhân viên Công ty kể cả khách hàng đến công tác tại Công ty.

Điều 2: Cấm không sử dụng lửa, củi đun nấu, hút thuốc trong kho, nơi sản xuất, dùng dây đồng, dây bạc thay cầu chì, dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm điện, để các chất cháy gần cầu chì, bảng điện và trên dây dẫn điện.

Điều 3: Sắp xếp trật tự vật tư hàng hóa trong kho, khu vực sản xuất gọn gàng, sạch sẽ. Xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái nhà, xa tường để tiện việc kiểm tra hàng hoá và cứu chữa khi cần thiết. Khi sử dụng xăng công nghiệp, hoá chất phải thật cẩn thận, tuân theo hướng dẫn sử dụng.

Điều 4: Khi xuất nhập hàng hóa xe không được nổ máy trong kho nơi sản xuất và khi đậu xe, phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 5: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại.

Điều 6: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không được sử dụng vào việc khác.

Điều 7: Ai thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, ai vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà xử lý từ cảnh cáo đến thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để truy tố trước pháp luật.

Điều 8: Nội quy này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
…….., ngày … tháng … năm 202…

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

4. Kích thước bảng nội quy phòng cháy chữa cháy

Theo quy định hiện hành, 1 bảng nội quy phòng cháy chữa cháy đúng chuẩn cần có kích thước 32cm x 44cm.

5. Cách dán nội quy phòng cháy chữa cháy

Cách treo nội quy phòng cháy chữa cháy hiện nay được quy định như sau:

  • Treo nội quy phòng cháy chữa cháy ở những nơi thuận tiện, dễ quan sát, nhiều người qua lại.
  • Treo nội quy phòng cháy chữa cháy ở độ cao vừa phải, không thấp quá hoặc cao quá sẽ không thuận tiên để quan sát. Quan trọng nhất, tiêu lệnh phải treo cạnh các thiết bị phòng cháy chữa cháy như: bình cứu hỏa, bảng nội quy, chuông báo cháy…
  • Bảng nội quy phòng cháy chữa cháy tương đối gọn nhẹ nên có thể di chuyển, treo, móc một cách dễ dàng. Có thể sử dụng băng dính để dính hoặc dùng đinh nhỏ đóng bảng lên tường.

6. Cơ sở pháp lý

  • Luật Phòng cháy chữa cháy 2001, sửa đổi bổ sung 2013

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Nội quy phòng cháy chữa cháy.


Tin tức

KHÁCH HÀNG

KH-1
KH-2
KH-3
KH-4
KH-5
KH-6
KH-7
KH-8
KH-9
KH-10
KH-11
KH-12
KH-13
KH-14
KH-15
KH-16
KH-17
KH-18
KH-19
KH-20
KH-21
KH-22
KH-23
KH-24
KH-1
KH-2
KH-3
KH-4
KH-5
KH-6
KH-7
KH-8
KH-9
KH-10
KH-11
KH-12
KH-13
KH-14
KH-15
KH-16
KH-17
KH-18
KH-19
KH-20
KH-21
KH-22
KH-23
KH-24
KH-1
KH-2
KH-3
KH-4
KH-5
KH-6
KH-7
KH-8
KH-9
KH-10
KH-11
KH-12
KH-13
KH-14
KH-15
KH-16
KH-17
KH-18
KH-19
KH-20
KH-21
KH-22
KH-23
KH-24
Hỗ trợ trực tuyến0934 650 886